หจก.เสรีภู่พิสิฐ จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือทางการเกษตร อุปกรณ์ไฟฟ้า และบริการอื่นๆ


บริการรถรับจ้าง
หจก.เสรีภู่พิสิฐ บริการรถเช่า รับบริการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง - รถเครนเล็ก - รถเครนใหญ่ - รถมิกซ์ปูน - รถแบคโฮเล็ก - รถแบคโฮใหญ่ - รถดัมพ์เปอร์ - รถเกรด - รถแทรกเตอร์ ลูกค้าท่านไหนสนใจเชิญมาเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าอื่นๆอีกมากมายได้ที่หจก.เสรีภู่พิสิฐ ชมสินค้าอื่น ๆ อีกมากมายได้ที่ https://www.facebook.com/saeree.sk www.saeree-sk.com โทร.053-342271-2 , 053-341369 , 053-826248

ย้อนกลับ