หจก.เสรีภู่พิสิฐ จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือทางการเกษตร อุปกรณ์ไฟฟ้า และบริการอื่นๆ

จำหน่ายอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง วัสดุทางการเกษตร อะไหล่และน็อตทุกชนิด สุขภัณฑ์ทุกชนิด อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์PVC รวมไปถึงจัดจำหน่ายมีดเมืองเหนือ