หจก.เสรีภู่พิสิฐ จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือทางการเกษตร อุปกรณ์ไฟฟ้า และบริการอื่นๆ

กีฬาสีเสรีภู่พิสิฐ
หจก.เสรีภู่พิสิฐได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน เพื่อรณรงค์ให้พนักงานได้ออกกำลังกาย และรณรงค์เกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติด

 

กลับหน้าหลัก