หจก.เสรีภู่พิสิฐ จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือทางการเกษตร อุปกรณ์ไฟฟ้า และบริการอื่นๆแปรงทาสีวานิช 10 cm.
แปรงทาสีขนาด : 10 เซนติเมตร

แปรงทาสีวานิช 8 cm.
แปรงทาสีขนาด : 8 เซนติเมตร

แปรงทาสีวานิช 6 cm.
แปรงทาสีขนาด : 6 เซนติเมตร

แปรงทาสีวานิช 4 cm.
แปรงทาสีขนาด : 4 เซนติเมตร

แปรงทาสี 4 "
แปรงทาสีขนาด : 4 นิ้ว

แปรงทาสี 3 "
แปรงทาสีขนาด : 3 นิ้ว

แปรงทาสี 2.1/2 "
แปรงทาสีขนาด : 2 นิ้วครึ่ง

แปรงทาสี 2 "
แปรงทาสีขนาด : 2 นิ้ว

แปรงทาสี 1.1/2 "
แปรงทาสีขนาด : 1 นิ้วครึ่ง